SAMNANGERKUNST

Samnanger Kunstlag er en frivillig organisasjon som har som formål å formidle kunst til innbyggere og øke interesse for kunst, kunstutøving og kunsthistorie i Samnanger. 

Vi arrangerer kurs og foredrag, igangsetter lokale kunstprosjekter og har utstillinger hvert år i Galleri Smio.

Male & tegnekurs

Vi har faste malesamlinger hvert uke på Samnanger barneskole. Ta kontakt med Margunn (Tlf: 959 36 191 ) for mer informasjon.

Vi arrangerer også flere kurs i løpet av året. Følg med i lokalavisen Samningen eller på vår Facebook side.

OBS! Du trenger ikke å være medlem til å delta.

Se flere aktiviter