Galleri Smio

Samnanger Kunstlag har sommerutstillinger i "Galleri Smio", et gammel smed hos Safa Fabrikker (tidl. Samnanger Uldvarefabrikk).

Galleriet huser 2 utstillingsrom, med bildeoppheng system (veggmontert skinner med wire). Lokalet er utstyrt med varme, men er mest egnet til utstillinger i de varmere sommer måneder.

Regler for utstilling

Historie

Smio, opprinnelig kalt "Dynamohuset" vart bygd i slutten av 1880-talet, litt etter oppstarten av Samnanger Uldvarefabrikk i 1886. 

Dynamohuset (2 hovedrom) vart bygd for å levera straum til lys i fabrikken og i smio reparerte og laga dei m.a. delar til maskinene som dei fekk frå Tyskland. 

Taket i smio er m.a. av kassamaterialar som maskinene frå Tyskland var pakka inn i.